preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivanovec

Tematski vrtovi - višegeneracijska učionica za održivi razvoj

Od 2013. godine u dijelu školskog dvorišta nastaje naš školski vrt. Sastoji se od više tematskih vrtova koji će, od sada pa u budućnosti, biti naša učionica na otvorenom, višegeneracijski projekt koji će se mijenjati i predstavljati naš doprinos održivom razvoju. Autorica ideje i nositeljica projekta je učiteljica savjetnica, Marija Purić Hranjec, dipl. ing. biologije.

U nastavku donosimo detalje projekta, kao i materijale s održanog integriranog dana na temu našeg školskog vrta.

 

"Potaknuti aktualnom idejom o održivosti Zemlje jedino ako ne živimo iznad mogućnosti Zemljina biokapaciteta i 15-godišnjih teoretskih i praktičnih osobno stečenih  kompetencija i iskustava ekološkog i biodinamičkog vrtlarenja autorice i voditeljice projekta, započeli smo 2013. godine u OŠ Ivanovec provedbu spomenutog projekta. Provodimo ga suradnjom učenika, roditelja, učitelja, udruga, lokalne zajednice i stručnih suradnika, pravnih subjekata....

 Cilj provedbe projekta  je edukacija i osvještavanje pojedinca (učenika, učitelja, roditelja, građana...) da svojim aktivnostima, utjecajem na okolinu, vlastitim izborima i ponašanjem može promijeniti stanje okoliša te očuvati, njegovati i uvečati tradicijske- kulturne i prirodne vrijednosti svojeg kraja.

Okupljanjem različitih generacijskih populacija oko ideje o podizanju  vrta u okolišu škole, želimo postići višestruki učinak u suživotu čovjeka s prirodom.

Oplemenit ćemo okoliš svoje škole autohtonim edukativnim objektom dostupnim  široj korisničkoj javnosti (školama, vrtićima, građanima, turistima...).

 Potičemo pozitivno promišljanje pojedinca i lokalne zajednice o važnosti vlastite korisne zelene površine za ekološki uzgoj i očuvanje izvornog tradicionalnog biljnog genoma na svojim okućnicama, terasama, krovovima, trgovima, parkovima....

Ishodima projekta želimo očuvati biološku i kulturnu raznolikost lokalne sredine, podižemo kulturu življenja, čuvamo zdravlje pojedinca, unapređujemo prirodu i okoliš.

 

Sudionici projekta tako su postali tiha zelena vojska koja će, stečenim kompetencijama, iskustvom i širenjem ideje, preuzeti odgovornost za opstanak planeta Zemlje.

Opis provedbe aktivnosti i njihovi ciljevi:

 • Okupljanje učenika ekološke i biološke  grupe oko ideje o podizanju objekta školskog vrta i njegovoj edukacijskoj ulozi.
 • Postavljanje edukativnih i praktičnih ciljeva projekta: ostvarivanje učionice na otvorenom, sakupljanje i očuvanje autohtonog biljnog genoma i tradicionalnih arhitektonskih elemenata, očuvanje zdravlja u suživotu s prirodom.
 • Pismena priprema projekta (voditeljica).
 • Voditeljica projekta održava edukativno predavanje „Priroda riznica zdravlja“ na učiteljskom i vijeću roditelja s ciljem senzibilizacije učitelja i roditelja te njihovo prihvaćanje projekta„Školski vrt-višegeneracijska učionica za održivi razvoj“,  i ugradnju u Godišnji plan i program.
 • Učenici istražuju karakteristike tradicionalnog ekološkog vrtlarenja s naglaskom na tradicionalne vrijednosti, izvorne prirodne materijale za izgradnju objekta, autohtone ukrasne, ljekovite, korisne biljne vrste.
 • Vodieljica izrađuje tlocrtnu skicu školskog  vrta, a uz pomoć informatičke grupe učenici je obrađuju i pripremaju.
 • Voditeljica projekta organizira posjete učenika vrtu s hortikulturnim, ljekovitim, korisnim, tradicionalnim i odmorišnim djelovima svojeg vrta,  biodinamičkog vrta obitelji Orehovec i Vrtnog centra IVA- Ivanovec.
 • Učenici i voditeljica  istražuju  spoznaje, stavove i mišljenje  (učenika, roditelja, učitelja, građana..) o tradicionalnom vrtlarenju i njegovoj primjeni u svakidašnjem životu metodom ankete, razgovora i radionica s ciljem utvrđivanja stavova na početku provođenja projekta i korištenja usporedbe na kraju projekta.
 • Pri tome učenici razvijaju socijalne vještine, umijeće komunikacije, statističke obrade i analize podataka
 • Učenici, roditelji, tehničko osoblje škole, učitelji i voditeljica istražuju i pronalaze materijale tradicionalne arhitekture za izgradnju objekta( pleter-stari kukuružnjaci, stara opeka, organsko gnojivo,  drveni stupovi, slama), pri čemu razvijaju vještine  komunikacije, pregovaranja, poduzetnički duh, uvjerljivost, samopouzdanje...
 • Ravnateljica, roditelji, suradnici, sponzori, učenici, podvornik i voditeljica postavljaju osnovne tehničke djelove tradicionalnog vrta (ograda, staze, pergola, stupovi, kultiviranje i rolanje) pri tome razvijaju radna navike, korisnu fizičku aktivnost, susretljivost, suradnju i kompetencije o tradicionalnoj arhitekturi Međimurja.
 • Svi učenici škole, roditelji, djedovi, bake, udruge, suradnici na projektu (voćari, hortikulturni centri, ekološki vrtlari) i voditeljica prikupljaju autohtone biljne vrste( bobićasto voće, ljekovito bilje, jednogodišnje i višegodišnje ukrasne biljke, sjeme starih biljnih vrsta) te ih po planu sade u vrt ili spremaju u banku sjemena.  Pri tome razvijaju znanje i interes za prirodne, kulturne i estetske vrijednosti svojeg kraja, razvijaju zdrave navike boravka i fizičke aktivnosti u prirodi, suradničke i komunikacijske vještine.
 • Učenici i učitelji likovne, informatičke, knjižničarske, biološke, ekološke  grupe u suradnji s roditeljima , stručnim suradnicima, djedovima i bakama pripremaju dizajn, sadržaj i izvedbu pločica s natpisima stručnog, tradicionalnog, latinskog nazivlja biljaka  i njihove ljekovite primjene, te postavljanje u vrtu uz određenu biljku. Cilj je bio istražiti tradicionalno nazivlje i ljekovitu primjenjivost biljaka  u prevenciji i očuvanju zdravlja  u svrhu  primjene prirodnog ljekarstva po uzoru na naše pretke.
 • Voditeljica s učenicima ekološke i biološke grupe izvodi radionice pripreme tradicionalnih preventivnih ljekova: tinktura, sirupa, masti, čajnih mješavina, kupki, ulja, biljnih sapuna... s ciljem sticanja znanja i vještina koje će prenjeti u svoje obitelji i pokrenuti vlastite male preventivne biljne apoteke. Rezultate prezentiraju na panou, plakatima, izloženim i podjeljenim proizvodima s radionica na tradicionalnom Božičnom sajmu.
 • Učenici razredne nastave sa svojim učiteljicama, roditeljima , suradnicima,  učenicima predmetne nastave, roditeljima, podvornikom, sponzorima, ravnateljicom i voditeljicom projekta uređuju tematske dijelove vrta:

      LJEKOVITI VRT, MALINJAK, KUPINJAK, BOBIČASTO VOĆE,  VOĆNJAK,

      TRADICIJSKI CVJETNJAK, RUŽIČNJAK, MEĐIMURSKI VRČAK,

      VRT HRVATSKE PERUNIKE,  VODENI VRT, SJENOVITI VRT, KAMENJAR

   

 • predstavljaju rezultate projekta otvorenjem objekta Školskog vrta za sve učenike, djelatnike, roditelje, suradnike na projektu.
 • Na panoima škole, letcima, pezentacijski, biljnim proizvodima, plakatima, foto-zapisima i u medijima izlažu  sve aktivnosti i rezultati provođenja projekta
 • Učenici i učitelji organiziraju prihvat i edukativno vođenje zainteresiranih grupa kroz vrt.
 • Učenici provode anketiranje učenika škole, članova obitelji, učitelja i mještana nakon završetka projekta o mišljenju, stavovima, spoznajama o važnosti podizanja vrtova pojedinaca za održivi razvoj Zemlje. Anketama se ispituje stupanj razvoja svijesti o ekološkom i tradicionalnom uzgoju biljaka za prehranu, lijek i ukras na okućnicama, terasama... obitelji učenika i mještana Ivanovca i štefanca.
 • Voditeljica prenosi iskustva u druge škole Hrvatske i potiče interes učitelja, učenika, roditelja i građana za pokretanje sličnih projekata.
 • Svi učenici  OŠ Ivanovec, njihovi roditelji i voditeljica osnovali su zajedničku banku sjemena starih biljnih kultura s ciljem očuvanja autohtonog biljnog genoma
 • Idejom projekta želimo potaknuti  Grad Čakovec na planiranje projekta Urbanih vrtova sa središnim djelom- parkom Katarine Zrinske.
 • Voditeljica projekta održala je predavanje i radionice u  školama, vrtićima i općinama Međimurske, Varaždinske i Virovitičko-Podravske županije i Županijskoj knjižnici Katarina Zrinska, Aktivu biologije-kemije Međimurske županije,  temeljem iskustava provedenog projekta s temama: „Priroda riznica zdravlja“, „Primjena ljekovitog bilja na satovima prirode, biologije, kemije, ekološke i biološke grupe“, „Školski i urbani vrtovi“, Kako urediti školski vrt.

    

Zaključak:

Projekt „Tradicionalni vrt- generacijska učionica za održivi razvoj“ je okupio više populacija različitih generacija koje su međusobnom suradnjom  izmjenjivale iskustva, spoznaje i znanje o tradicionalnim prirodnim i kulturnim vrijednostima svojeg kraja.

Rezultat projekta je objekt  Školskog vrta dostupnog javnosti u svrhu edukacije, popularizacije ekološkog tradicionalnog uzgoja bilja (hrana, lijek, ukras) i poticaja primjene na okućnicama, vrtovima, terasama... pojedinaca.

Izlazne ankete pokazale su razvoj svijesti učenika, roditelja, učitelja, mještana o važnosti očuvanja izvornog biljnog genoma autohtonih vrsta biljaka i tradicionalnih elemenata arhitekture nakon provedbe projekta.

Kod učenika su razvijene kompetencije o pripremi i vođenju projekta, korištenju metoda istraživanja i obrade sakupljenih podataka, pozitivnih stavova prema radu u prirodi, umijeća uvjeravanja i prezentiranja argumenata proizašlih iz rezultata vlastitog rada (prirodni biljni proizvodi  iz vlastitih vrtnih sirovina), umijeće pregovaranja, komunikacije i poduzetništva u svrhu realizacije materijalnih uvjeta projekta.

Učenici su razvijali kreativne sposobnosti oblikovanja vrtnih površina, kombinacijom biljnih vrsta i tradicionalnih prirodnih materijala (opeka, drvo, pleter)

Učenici  su stekli kompetencije tradicionalne preventivne primjene i pripreme ljekovitog bilja (masti, čajne mješavine, ulja, tinkture, sapune, biljni jastučići kupke...), njegovog izvornog nazivlja  te stečeno prenjeli u svoje obitelji.

Rad u vrtu razvio je kod učenika socijalne vještine suradničkog rada, pozitivni stav o zdravoj tjelesnoj aktivnosti prepunoj lakoće i prirodnih pokreta u kojima se implementiraju korisno-poučno-opušteno i s užitkom.

Projekt nije završen jer je sad tek dobio na važnosti uključivanjem svih učenika škole u njegovanje, održavanje i nadogradnju školskog vrta, primjenu i preradu ljekovitog bilja, održavanje satova, radionica i nastave biologije, prirode, kemije, korištenje u školskoj kuhinji.

Učenici i učitelji  prenose iskustva stečena provedbom projekta u svoje obitelji, odgojno-obrazovnim ustanovama, udrugama...

Projekt je urodio plodom: višegeneracijskom učionicom tradicionaknih   i prirodnih vrijednosti na otvorenom te obogatio naš kraj vrijenim tradicionalnim edukativnim objektom.

Tradicionalni ekološki objekt oplemenio je okoliš škole i lokalne zajednice, potakao razvoj kulture življenja u suradnji s prirodom te postao uzor i poticaj za realizaciju sličnih projekta."

 

              Tekst pripremila:

          Marija Purić Hranjec


e-poveznice

  Nastava na daljinu

 
 


Poveznice na virtualne učionice:

5.a

5.b

6.a

6.b

7.a

7.b

8.a

8.b

 

CMS za škole logo
Osnovna škola Ivanovec / Bana Jelačića bb, HR-40000 Ivanovec / os-ivanovec.skole.hr / ured@os-ivanovec.skole.hr
preskoči na navigaciju